John Blom - penningmeester - mede als afgevaardigde van het bestuur van de Locatieraad Heilige Geest / Urbanus Bovenkerk
Kees Brockhoff - bestuurslid
Luc Brockhoff - voorzitter
Kees Schoemaker - mede als afgevaardigde van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanmus
Guido Smit - mede als afgevaardigde van het bestuur van de R.K. Parochie Amstelland
Clem Venne - secretaris - mede als afgevaardigde van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur werken geheel "Pro Deo".  De ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten kunnen tegen overlegging van erkende betaalbewijzen worden gedeclareerd.