Stichting Instandhouding Kerk enOrgelBovenkerkse Urbanus. In samenwerking met Restauratiecommissie en Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. (website: www.VriendenBovenkerseUrbanus.nl
Onder auspiciën van het Parochiebestuur R.K. Parochie Amstelland.

Secretariaat:  Marne 16, 1186 PA  Amstelveen, 
Telefoon: 020 4560619, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K.  register 5215 6044
Bankrekening NL 64 RABO 0159 0572 72  t.n.v. Stichting Fondsenwerving Bovenkerkse Urbanus.     
ANBI nr. 78.329 met erkenning “Culturele Instelling”.
RSIN Fiscaal nummer 850322030
Website: www.steunurbanusbovenkerk.nl