Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus

Overzicht Bankrekening NL64RABO0159057272

Overzicht 5-jarige schenkingen, giften en grote donaties.

 

 

 

Bankrekening

 

 

No.

Peildatum

Alle stortingen

Debet

Credit

 

 

       383.138,28

      379.178,43

         3.959,85

118

05-01-2018

              750,-

               75.40

            674,60

 

 

+ -------------------

+ -------------------

+ -----------------

 

 

      383.888,28

      379.253,83       

         4.634,45         

119

30-01-2018

               30,-            

          4.560,-    

         4.530,-

 

 

+ --------------------

+ ------------------

+ -----------------

 

 

        383.858,28

      383.813,83       

             104,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 5-jarige contracten

Inclusief correcties o.a. door overlijden

     177.980,-

 

 

19-01-2018

Waarvan voldaan

     137.423,70

 

 

 

Nog te innen

       40.556,30

----

---------------

-----------------------

---------------------

--------------------

 

 

 

 

 

 

Bank

Alle stortingen

Direct per 18-01-2018

            104,45

 

 

 

5 jaar nog te innen

        40.556,30,-

 

 

 

 

+ -----------------

 

 

 

 

        40.660,75

 

Saldo

Grote donaties/ zonder Rijk en Prov.

Donatie SKAN Fonds per 17-06-2013 overgemaakt op rekening Parochie

        25.000,-

 

saldo

Grote donaties/ zonder Rijk en Prov.

Donatie SKAN Fonds per 16-01-2014 overgemaakt op rekening Parochie

        25.000,-

 

Saldo

Amstelveen Golf 2012/beklimbaar maken toren

Overgemaakt op rekening parochie d.d. 17-02-2014

      27.500,-

 

Saldo

Garantiestelling ad. € 10.000,- en aanvullende betaling ad. € 4.570,81 beklimbaarheid toren door de Vrienden

Overgemaakt op rekening parochie d.d. 17-02-2014

      14.570,81

 

Saldo

Stichting STINAK/ beklimbaarheid toren

Uitbetaald aan de Vrienden en per 18-09-2013 overgemaakt naar parochie

        5.500,-

 

Saldo

Stichting Theo Janssen M.O.C.

Toegezegd per 17-01-2014 en overgemaakt per 12-02-2014

       10.000,-

 

Reserve

 

 

        

 

Saldo

Stichting Fundeon Fonds

Overgemaakt op rekening parochie d.d. 23-03-2015

            498,30

 

Saldo

RABO Coöperatie Fonds

Te voldoen bij beëindiging restauratie

         8.000,-

 

Saldo

Prins Bernhard Cultuurfonds

Te voldoen bij beëindiging restauratie

       18.000,-

 

Saldo 

 

Saldo 

 

 


Saldo

 

Saldo

 

 

Saldo

 

 

Saldo

 

 

Saldo

 

Saldo

 

 

 

 

 

 

Saldo

Mevr. M.da Piedade  

 


Stichting Vrienden vernieuwen houten treden in trap van koorzolder naar bovenliggende klokkenzolder

Stichting Vrienden kosten torenvlaggenmast
Stichting Vrienden kosten plaatsen hekwerk rouwkapel

 

Prins Bernhard Cultuur Fonds

 

RABO Coöperatief Fonds

 

 

STINAK

 

Kees Brockhoff

 

 

 


STINAK

 

Overgemaakt op rekening parochie geschatte datum 20-01-2014

 

d.d. 20-01-2016 overgemaakt naar rekening parochie


d.d. 24-03-2016 overgemaakt naar rekening parochie

d.d. 20-05-2016 overgemaakt naar rekening parochie
Te voldoen bij beëindiging werkzaamheden orgel
Te voldoen bij beëindigen werkzaamheden orgel

Overgemaakt op rekening parochie d.d. 18-07-2016
Toegezegd per d.d. 29-08-2016 en voldaan d.d. 01-11-2016 voor kosten t.b.v. grote plaquette in hall kerk met vermelding grote sponsoren

Toegezegd per 09-09-2017

 

         2.000,-

 

 

 

 

         1.089,-

 

 

            605,-

 


            499,73

 


         3.000,- 

 

 

         2.500,-

 

         1.000,-

 

 

 

 

 

               600,-

 

            1.000,-

 

 

Saldo  totaal

 

 

        197.808,59

 

 

Bijdragen overgemaakt naar de rekening van de R.K. Parochie Sint Urbanus ten behoeve van de restauratie

 

 

No.

Datum

Door

Bron

Bedrag

01

17-06-2013

SKAN Fonds

Donatie

        25.000,-

02

18-09-2013

Stichting Vrienden

STINAC

          5.500,-

03

05-11-2013

Fondsenwerving

Algemeen

      125.000,-

04

16-01-2014

SKAN Fonds

Donatie

        25.000,-

05

17-02-2014

Stichting Vrienden

Amstelveen Golf Park Tournooi

        27.500,-

06

17-02-2014

Stichting Vrienden

Garantiestelling en aanvulling beklimbaarheid toren

        14.570,81

07

14-03-2014

Fondsenwerving

Algemeen

        40.000,-

08

14-07-2014

Fondsenwerving

Algemeen

        10.000,-

09

05-11-2014

Fondsenwerving

Algemeen

        15.000,-

10

06-03-2015

Fondsenwerving en €  56.000,- van de Vrienden als bijdrage tot de oorspronkelijke begroting

Algemeen

        60.000,-

11

23-03-2015

Stichting Fundeon Fonds

Donatie

             498,30

12

21-07-2015

Fondsenwerving

Algemeen

        20.000,-

13

22-10-2015

Fondsenwerving

algemeen

        13.000,-

14


15

 

 


16

 17

 

 

18

 

 

 

 

19

 

20

 


21

 
22

 


23

 

24

ca. 10-01-'14 

 

Saldo

 

 

Saldo

 
Saldo

 

 Saldo

 

 

 

 


Saldo

 

Saldo

 

Saldo


SaldoSaldo


Saldo

 

 

Mevr. M.da Piedade 

Stichting Vrienden vernieuwen houten treden in toren

Stichting Vrienden kosten torenvlaggenmastStichting Vrienden plaatsen hekwerk rouwkapel

Stichting Vrienden opbrengst collecte bij overlijden Gerard Zandvliet

Fondsenwerving

 

Fondsenwerving

 

Fondsenwerving

 

Fondsenwerving

 

Fondsenwerving


FondsenwervingFondsenwerving


Fondsenwerving

 Donatie

Overgemaakt d.d. 20-01-2016 naar rekening parochie

d.d. 24-03-2016 overgemaakt naar rekening parochie


d.d. 20-05-2016 overgemaakt parochierekening

d.d. 06-06-2016 overgemaakt op rekening parochie

 


d.d. 18-07-2016 Algemeen

d.d. 07-10-2016 Algemeen

d.d. 02-01-2017 Algemeen


d.d. 07-10-2016
Algemeen

d.d. 02-01-2017
Algemeen

d.d. 24-03-2017

Algemeen


d.d. 09-10-2017 Algemeen

d.d. 17-01-2018
Algemeen 

 

 

 

  2.000,-


    1.089,-

 

 

 

       605,-

 

 


       499,73

 

 

      1.400,-

 

 

 

 

    15.000,-

 

    12.500,-

 

    10.000,-


    20.000,-18.000,-

 

  4.500,-

 

 + -------------------
        466.762,84

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Ref.: 27 d.d. 30-01-2018